Katowice ul. Szopienicka 58, tel.: (032) 255 70 51

BARDZO ZŁY STAN JAKOŚCI POWIETRZA!

Przekroczenie średniodobowej wartości progowej 300 mikrogram/m3 dla pyłu PM10 w powietrzu.

Jakość powietrza jest niebezpiecznie zła, osoby starsze i dzieci, osoby z chorobami serca oraz dróg oddechowych, astmatycy i inne grupy podatne na zanieczyszczenia powietrza powinny bezwzględnie unikać wyjść na zewnątrz, pozostała populacja powinna ograniczyć wyjścia do minimum, wszelkie aktywności na zewnątrz są odradzane.
Bardzo zły stan powietrza na terenie miasta Katowice obowiązuje do odwołania.

Aktualny stan powietrza: http://powietrze.katowice.wios.gov.pl
Prognoza: http://spjp.katowice.pios.gov.pl